Abstracts

 

Vi vill veta vilken aktuell forskning och utveckling som bedrivs inom infektionssjukdomar och mikrobiologi i Sverige!

Ett viktigt inslag i mötesprogrammet är deltagarnas presentationer. Vi välkomnar därför vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) utifrån alla tänkbara aspekter av mikrobiologi och infektionssjukdomar. Forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten kan presenteras i denna form.  För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi också till att presentera metodvalideringar och större verifieringar.  Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Abstractinlämningen har nu stängt.

 

                                                                                     .

 

 

Huvudsponsorer