Programöversikt - Dag för Dag

SILF är med och arrangerar programpunkter konferensens alla dagar. IFIS är med och arrangerar programpunkter fr.o.m. onsdag 27 maj kl 10.45 t.o.m. konferensens slut fredag 29 maj. De mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM & SFM) är med och arrangerar programpunkter tisdag 26 maj t.o.m. torsdag 28 maj kl. 14.45. Alla deltagare och sponsorer är givetvis välkomna att delta konferensens alla dagar.

Om du redan anmält dig, men vill komplettera din anmälan med t ex ett frukostsymposium eller social aktivitet kontakta vår kongressbyrå Commee AB (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Genom att klicka på texten i progamrutan hittar du mer information. Detta är under uppbyggnad så alla rutor är ännu inte klickbara.

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFISAlla Alla 5 

Tisdag 26/5
7.30 Registreringen öppnar   
8.00  

08.00-12.00                         
Ungt Forum: Gastroenteriter inklusive vårdhygien och smittskyddsaspekter Moderator: Lena-Maria Söder                      Medverkande: Pernilla Rundlöf Nygren, Carl-Johan Fraenkel, Fredrik Månsson, Lena Serrander

Obs!
olika starttider
09.45-11.05            
Workshop: Zoonotiska infektioner
Moderator:
Åke Lundkvist Medverkande: Patrik Ellström, Jenny Hesson och John Pettersson
09.45-11.15                Studiebesök på Klinisk mikrobiologi 10.00-11.30               
Workshop: Nya IVDR- direktivet  - hur påverkas den kliniska diagnostiken vid våra laboratorier? Moderator: Anders Bergqvist Medverkande: Parthena Lövgren, Henrik Schiöld

10.00 - 12.00
Akademiskt nätverksmöte för ämnesföreträdare.
(mikrobiologi)
Ansvarig: Per-Eric Lindgren

10.00-12.00
Akademiskt nätverksmöte för ämnesföreträdare
(infektion)
Ansvariga: Magnus Rasmussen, Johan Westin
11.30-13.00 Ankomstlunch/kaffe (stående/gående) med utställarna i Hall B (utställningshallen)
13.00-14.45 13.00-13.15 Invigning: Fredrik Sund, Johan Lindh
13.15-14.45 Keynote 1: Gensaxen CRISPR- Cas9 - ett nytt verktyg inom infektionsbiologin 
Moderator: Keira Melican
Medverkande: Johan Elf, John van der Oost

14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)
15.30-17.00 Symposium:
Vad en infektionsläkare behöver veta om immunterapier och andra nya cancerläkemedel
Moderator: Amelie Kinch
Medverkande: Gunilla Enblad,
Honar Cherif, Vanda Friman
Symposium: Axplock från referenslaboratoriediagnostiken Akademiska sjukhuset
Moderator: Kenneth Nilsson
Medverkande: Anders Bergqvist,
Björn Herrmann, Carl Påhlson

Symposium:
Microorganisms in water, foodstuffs and the environment.(english)
Moderator: Stefan Bertilsson
Medverkande: Barth Smets, Gianluca Corno

17.00-18.00 Årsmöte: SILF med förfriskningar Årsmöte: RFM Årsmöte: FKM Årsmöte: SFM
18.00- Postersession & Utställarmingel med mat & dryck i Hall B (utställningshallen)
ONSDAG 27/5

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS Alla Alla 5

06.30-07.00 Morgonjogg alternativt Cirkelfys-pass, samling utanför Pumphuset vid Svandammen
07.30 Registreringen öppnar  
07.30-08.15 Frukostseminarier  
08.30-10.00 Symposium:
Emerging Infections och Bästa Vetenskapliga Arbeten 2019
Late breakers.
Moderator: Lars-Magnus Andersson
Medverkande: Lisa Labbé Sandelin, Magnus Rasmussen och Anders Johansson
Fria föredrag: Mikrobiologi
Moderatorer: Håkan Janson, Per- Eric Lindgren, Camilla Lagheden
10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)
10.45-12.15 Välkommen IFIS/ Grand Round
Moderator: Fredrik Sund
Symposium: Microbial infections: an evolutionary perspective (english)
Moderator: Diarmaid Hughes
Medverkande: Staffan Svärd, Rike Stelkens, Douglas L. Huseby
12.15-13.15 Lunch/kaffe (stående/gående) med utställarna i Hall B (utställningshallen)
13.15-14.45 Symposium: Malaria - uppdaterade rekommendationer och resultat från en nationell studie
Moderator: Anna Färnert
Medverkande: Urban Hellgren, Andreas Wångdahl
Symposium: Infektioner i luftvägar och andningsvård
Moderator: Amalia Andersson
Föreläsare: Katja Hanslin, Anna Aronsson
Symposium: Klamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium - så lika men ändå så olika.
Moderatorer: Martin Sundqvist
Medverkande: Björn Herrman, Magnus Unemo, Peter Nolskog 
14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen) Postersession IFIS
15.30-17.00 Symposium:
PrEP i Sverige - möjligheter och utmaningar
Moderator: Fredrik Månsson
Medverkande: Finn Filén, Susanne Strömdahl, Petra Tunbäck
Symposium:
Nyheter om spridning av luftvägsvirus i sjukvården
Moderator: Anders Johansson
Medverkande: Björn Olsen, Martina Sansone
Interaktivt symposium: Nya grepp inom resistensbestämning – RAST I ATU:n
Moderator: Anna- Karin Smekal
Medverkande: Christian Giske, Gunnar Kahlmeter
17.00-18.00      
18:30 Fördrink och middag på Uppsala slott
TORSDAG 28/5

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS Alla Alla 5

06.30-07.00 Morgonyoga, samling utanför Pumphuset vid Svandammen 
07.30- Registreringen öppnar  
07.30-08.15 Frukostseminarier  
08.30-10.00 Fria föredrag: Infektion & mikrobiologi
Moderatorer: Mia Furebring, Håkan Janson
Symposium: Gastroenterit och elektrolytrubbningar
Moderator: Cindra Währborg
Medverkande: Amalia Andersson,
Maria Nygren, Sandra Myrberg
10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)
10.45-12.15

Keynote 2: Utmaningar och vägen framåt inom antibiotikaresistens
Moderator: Thomas Tängdén
Medverkande: Otto Cars

12.15-12.30 Avslutning mikrobiologiska föreningarna + Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021: Martin Sundqvist, Tobias Allander
12.30-13.15 Lunch/kaffe (stående/gående) med utställarna i Hall B (utställningshallen)
13.15-14.45

Justus Ström-föreläsning: 
Sprutbyte - från civil olydnad till institution i arbetet mot blodsmitta och drogmissbruk
Moderator: Mia Furebring
Medverkande: Bengt Ljungberg
Stipendieutdelning

Symposium: Erfarenheter från arbete utomlands och beredskap i Sverige.
Moderator: Maria Berg
Medverkande: Katarina Öberg, Sofia Hjort
Uppsats från magisterprogrammet i infektionssjukvård: Sofia Jacobsson, Susann Gamalielsson
14.45-15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen) Postersession IFIS
15.30-17.00 InfCare Hepatit - omfattning och vetenskapliga rapporter baserade på registret
Moderator: Ola Weiland
Medverkande: Ann-Sofi Duberg,
Sofia Löfvendahl
Symposium: Bakteriella CNS-infektioner
Moderator: Martin Glimåker
Medverkande: Lisa Arvidsson, Johanna Sjöwall
Symposium: Utvecklingsmöjligheter för Infektionssjuksköterskor
Moderator: Johanna Petersson Viir
Medverkande: Ewa Carlsson-Lallo, Katri Manninen, Anna Karin Larsson
17.00-18.00 Årsmöte: Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Årsmöte: IFIS med förfriskningar
18:30 Fria aktiviteter
18.00-20.00 Medicinhistoriska museet inklusive guidning (förhandsbokning)
18.15 Guidad stadsvandring och möte med Linné, (förhandsbokning)
FREDAG 29/5

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS Alla Alla 5

07.30 Registreringen öppnar
07.30-08.15 Frukostseminarier
08.30-10.00

InfCare HIV: Behandlingsresultat och vetenskapliga presentationer
Moderator: Veronica Svedhem
Medverkande: Erik Sörstedt, Christina Carlander,
Emmi Andersson

Symposium: Rävens dvärgbandmask - hot eller falskt alarm?
Vad vi vet om E. multilocularis i Sverige?
Moderator: Charlotta Rydgård
Medverkande:
Jonas Bläckberg,
Tore Lier, Erik Ågren
Interaktivt fallseminarium: Rätt preparat, dosering och TDM vid behandling av UVI och allvarliga infektioner
Moderatorer: Thomas Tängdén,
Maria Furberg
Seminarium: Endokardit och vård av patienter med infektion och aktivt missbruk
Moderator: Amelie Lidén
Medverkande: Siri Kurland, Kristina Dahmén
10.00-10.45 Förmiddagsfika med utställarna i Hall B (utställningshallen)
10.45-12.15

Keynote 3: Tidig behandling med vätska, vasopressorer och syrgas vid sepsis
Moderator: Kristoffer Strålin
Medverkande: Anders Perner, Patrik Gille-Johnson

12:15-12:30 Avslutning SILF och IFIS + Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021
Lars-Magnus Andersson, Johanna Petersson Viir, Lena Dillner
12.15-13.15 Lunch ”to go”

Huvudsponsorer