• Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte


    25 - 28 MAJ 2021  UPPSALA

     SPONSORANMÄLAN HAR ÖPPNAT!

     

 

Planeringen för 2021 pågår och vi kommer löpande uppdatera informationen på sidan.

Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).

Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostikföretag. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbeten väljs ut från insända abstracts och presenteras i korta föredrag och som posters. Under veckan utlovas även ett underhållande socialt program.

Värdar och lokala arrangörer för det nationella mötet 2021 är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset.
Mötet arrangeras på en av Sveriges mest besökta arenor, Fyrishov i Uppsala

 

Bli medlem i någon av föreningarna genom att klicka på loggan nedan

    FKM                       IFIS logga       RFM                           SFM             

                

logo     

Otto Cars

Otto Cars är infektionsläkare och var under åren 1991-1999 chef för infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.År 2003 blev han professor i infektionssjukdomar, särskilt antibakteriell terapi vid Uppsala universitet och är sedan 2014 seniorprofessor.

Ottos forskning har fokuserat på flera aspekter av antibiotika och antibiotikaresistens - från farmakokinetik och farmakodynamik och optimala doseringsprinciper, till kliniska prövningar, resistensepidemiologi och rationell antibiotikaanvändning.

Otto Cars ledde 1995-2010 på uppdrag av Socialdepartementet den nationella samverkansorganisationen  (Strama ) mot antibiotikaresistens. Otto ansvarade 1997-1998 för det första  EU-projektet  inom antibiotikaresistens och grundade 2005 det internationella nätverket ReAct –Action on antibiotic resistance, som  sedan dess stöds av Sida .

Han har deltagit som expert i många internationella sammanhang, bl.a. som rådgivare till EU- kommissionen EMA, ECDC och WHO. 2017 invaldes  Otto  som en av experterna in FN:s samordningsgrupp mot antimikrobiell resistens , som i april 2019 lämnade sina rekommendationer till FNs generalsekreterare.

Vetenskapligt progam

Vetenskapligt progam

Nästa års program är inte fastställt ännu. Välkommen att titta in lite senare

SPEAKERS CORNER

SPEAKERS CORNER

Speakers Corner som lanserades förra året blev uppskattad så även detta år kommer vi erbjuda denna möjlighet. Idén bygger på att du som deltagare ska få möjlighet att ta del av korta presentationer från våra sponsorer i pauserna.

Cirka fem minuters aktuell information muntligt presenterad på vårt lilla speakers corner torg som finns i anslutning till lokalerna.

Och precis som vår brittiska förlaga kommer den goda talekonsten vara i centrum. Välkommen att besöka torget!

SOCIALT PROGRAM

SOCIALT PROGRAM

Utanför det vetenskapliga programmet vill vi uppmuntra till spontana möten under lediga och glada former.

Vårt sociala program är under omarbetning och vi ber att få återkomma med mer information.