• Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte

     

    Välkommen nästa år!

    25 - 28 MAJ 2021  UPPSALA

     

 

Planeringen för 2021 pågår och vi kommer löpande uppdatera informationen på sidan.

Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).

Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostikföretag. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbeten väljs ut från insända abstracts och presenteras i korta föredrag och som posters. Under veckan utlovas även ett underhållande socialt program.

Värdar och lokala arrangörer för det nationella mötet 2021 är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset.
Mötet arrangeras på en av Sveriges mest besökta arenor, Fyrishov i Uppsala

 

Bli medlem i någon av föreningarna genom att klicka på loggan nedan

    FKM                       IFIS logga       RFM                           SFM             

                

logo     

Johan Elf

Johan Elf has focused his research on bacterial physiology at the single-cell level, successfully combining theoretical and computational biology with experimental work and methods development to tackle challenging problems related to the central dogma of molecular biology. Johan Elf has performed several groundbreaking studies of the dynamics of individual molecules in living cells, elucidating important aspects of molecular search kinetics and the bacterial cell cycle. He also investigates different aspects of antibiotic resistance, contributing a genome-wide screening method to identify different resistance mechanisms, as well as more applied approaches such as the development of a rapid resistance determination test for clinical samples.

Johan Elf is Professor in Physical Biology at Uppsala University, where he has been an independent research leader since his return from Harvard in 2007. Johan Elf has given more than 30 invited lectures at major international conferences, including the Keynote Lecture at the International Conference on Systems Biology in 2018, and he has organized several international conferences, including two Nobel Symposia. In 2017, Johan Elf was awarded the SSF Utilization Prize, and in 2012 he received the EMBO Young Investigator Award. In 2010, JE received the Göran Gustafsson Prize in Molecular Biology as well as the Sven and Ebba-Christina Hagbergs Prize and the Ingvar Carlsson Award. Johan Elf is a Wallenberg Academy Fellow, a member of the Royal Academy of Science and the Royal Society of Sciences in Uppsala.

Vetenskapligt progam

Vetenskapligt progam

Nästa års program är inte fastställt ännu. Välkommen att titta in lite senare

SPEAKERS CORNER

SPEAKERS CORNER

Speakers Corner som lanserades förra året blev uppskattad så även detta år kommer vi erbjuda denna möjlighet. Idén bygger på att du som deltagare ska få möjlighet att ta del av korta presentationer från våra sponsorer i pauserna.

Cirka fem minuters aktuell information muntligt presenterad på vårt lilla speakers corner torg som finns i anslutning till lokalerna.

Och precis som vår brittiska förlaga kommer den goda talekonsten vara i centrum. Välkommen att besöka torget!

SOCIALT PROGRAM

SOCIALT PROGRAM

Utanför det vetenskapliga programmet vill vi uppmuntra till spontana möten under lediga och glada former.

Vårt sociala program är under omarbetning och vi ber att få återkomma med mer information.