• Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte


    25 - 28 MAJ 2021  UPPSALA

     SPONSORANMÄLAN HAR ÖPPNAT!

     

 

Planeringen för 2021 pågår och vi kommer löpande uppdatera informationen på sidan.

Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS) och de tre mikrobiologiska föreningarna: Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).

Mötet medför en unik möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostikföretag. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbeten väljs ut från insända abstracts och presenteras i korta föredrag och som posters. Under veckan utlovas även ett underhållande socialt program.

Värdar och lokala arrangörer för det nationella mötet 2021 är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset.
Mötet arrangeras på en av Sveriges mest besökta arenor, Fyrishov i Uppsala

 

Bli medlem i någon av föreningarna genom att klicka på loggan nedan

    FKM                       IFIS logga       RFM                           SFM             

                

logo     

Anders Perner

Anders Perner is a senior staff specialist and professor in intensive care at Rigshospitalet, University of Copenhagen and an honorary professor of the George Institute in Sydney. His focus is on clinical research in critically ill patients and he chairs the Danish national Centre for Research in Intensive Care and the Scandinavian Critical Care Trials Group

 He was the chair of three land-mark trials, the 6S, TRISS and CLASSIC trials, the results of which has improved the fluid and transfusion therapy of patients with sepsis. His ongoing research continues along this track testing frequent interventions given to critically ill patient for which there are doubts about the balance between benefit and harm. The ongoing clinical research programs include the use of oxygen, anti-psychotics, IV fluids, anti-arrhythmics and antibiotics in intensive care patients.

Vetenskapligt progam

Vetenskapligt progam

Nästa års program är inte fastställt ännu. Välkommen att titta in lite senare

SPEAKERS CORNER

SPEAKERS CORNER

Speakers Corner som lanserades förra året blev uppskattad så även detta år kommer vi erbjuda denna möjlighet. Idén bygger på att du som deltagare ska få möjlighet att ta del av korta presentationer från våra sponsorer i pauserna.

Cirka fem minuters aktuell information muntligt presenterad på vårt lilla speakers corner torg som finns i anslutning till lokalerna.

Och precis som vår brittiska förlaga kommer den goda talekonsten vara i centrum. Välkommen att besöka torget!

SOCIALT PROGRAM

SOCIALT PROGRAM

Utanför det vetenskapliga programmet vill vi uppmuntra till spontana möten under lediga och glada former.

Vårt sociala program är under omarbetning och vi ber att få återkomma med mer information.