Grand Round

Moderator: Fredrik Sund, Uppsala

Knepiga infektionsfall inhämtade från hela landet presenteras. Två lag bestående av infektionsläkare och kliniska mikrobiologer föreslår utredning och handläggning.

.

Huvudsponsorer