Gastroenterit och elektrolytrubbningar

Moderator: Cindra Währborg, Uppsala

Medverkande: Maria Nygren, Uppsala, Amalia Andersson, Uppsala och Sandra Myrberg, Uppsala

Diarré och kräkningar är vanliga symtom på att man har drabbats av en infektion i tarmen. Gastroenterit kan bero på både bakterier och virus och i sällsynta fall protozoer. I symposiet får vi reda på vad som är tarmens funktion i kroppen och vad händer när den drabbas av en infektion. Hur vi kan skilja på olika gastroenterit samt diagnostik. Vi får också veta när det är lämpligt att behandla med antibiotika. Föreläsningen kommer också gå in på omvårdnadsåtgärder vid gastroenterit så som smittförebyggande åtgärder, kost, probiotika, vätskebalans och elektrolytbalans. Samt hur man kan tänka med annan farmakologisk behandling ex antiemetika och motilitetshämmande läkemedel.

Huvudsponsorer