InfCare Hepatit - omfattning och vetenskapliga rapporter

Ola Weiland, Peter Lindgren/Sofia Löfvendal, Ann Sofi Duberg, Johan Westin, och Soo Aleman

Torsdag 28 maj 15:30 – 17:00

InfCare Hepatit

1 ett beslutsstöd för behandlande läkare centrerat runt grafen som ger en översikt över den enskilde patientens behandling, virus och ALT nivåer över tid,
2 Ett nationellt kvalitetsregister,
3 En forskningsdatabas

InfCare hepatit omfattar nu drygt 35.000 patienter och sedan 2014 nästan alla DAA behandlade hepatit C patienter. Under 2018 – 2019 behandlades runt 10.000 patienter och utläkningen översteg 95 % en i sanning fantastisk utveckling sedan IFN behandlingstiden på väg mot svensk eliminering. Majoriteten patienter som behandlades under senare tid hade mild fibros motsvarande fibrosstadium F2 eller mindre.
Hepatit B omfattar i registret runt 13.000 patienter men här finns fortfarande ett mörkertal av patienter som inte lagts in i systemet (som inte får behandling eller ses med glesa besök eller har utlokaliserats från våra infektionskliniker). Vi arbetar nu för att alla dessa ska läggas in så registret blir mer heltäckande. Hepatit D omfattar cirka 500 patienter.

Presentation av forskning utgången från registret

Peter Lindgren/Sofia Löfvendal presenterar cost-benefit med DAA behandling i ett bredare samhällsperspektiv
Ann Sofi Duberg presenterar registerforskning om HCC
Johan Westin presenterar patienter som inte uppnått SVR med sin första DAA behandling.

Huvudsponsorer