Erfarenheter från arbete utomlands och beredskap i Sverige.

Moderator: Maria Berg

Medverkande: Katarina Öberg, Sofia Hjort
Uppsats från magisterprogrammet i infektionssjukvård: Sofia Jacobsson, Susann Gamalielsso

Ett seminarie fyllt av erfarenheter och upplevelser samt mycket kunskap om hur det är att arbeta för olika aktörer i Afrika, Sydsudan, Mellanöstern och Bangladesh. Hur räddar jag liv, begränsar smittspridning vid utbrott som exempelvis mässling och kolera samt vårdar många med för få resurser under begränsade förhållanden. Drivkraften inom oss som ställer oss inför olika utmaningar och många fantastiska upplevelser Vad krävs för att kunna arbeta utomlands, hur förbereder jag mig på bästa sätt, vad som är viktigt att tänka på vid arbete inom katastrofområden utomlands. Vi får också ta del av en magisteruppsats där en kvantitativ studie har gjorts på om svenska infektionskliniker är förberedda på att vårda patienter med afrikansk hemorrargisk feber.

Huvudsponsorer