Nya grepp inom resistensbestämning – RAST I ATU:n

Moderator:Anna- Karin Smekal

Medverkande: Christian Giske, Gunnar Kahlmeter

De senaste två brytpunktstabellerna från EUCAST/NordicAST har inneburit en rad nyheter för alla som jobbar med antibiotikaresistensbestämning och för alla som tar emot odlingssvar. Gamla sanningar gäller inte längre i och med introduktionen av flera nya begrepp samt introduktionen av nya definitioner inom SIR-systemet. Förändringarna ställer ökade krav på både kliniska mikrobiologers och infektionsläkares kunskap i ämnet. I detta interaktiva symposium fokuserar vi på att kortfattat och i diskussionsform reda ut de nya begreppen och ge råd för praktisk handläggning utifrån patientfall/odlingssvar. Vi fokuserar framförallt på de kliniska implikationerna av nya I-definitionen och ATU-begreppet.

Huvudsponsorer