Bakteriella CNS-infektioner

Moderator: Martin Glimåker

Medverkande: Lisa Arvidsson, Johanna Sjöwall

Ändringar i Vårdprogrammet för bakteriella CNS-infektioner kommer att redovisas. Det gäller initial handläggning med LP hos pat. med NOAK (Nya orala antikoagulantia) och riktad antibiotika-behandling. Rekommenderade behandlingstider vid hjärnabscess kommer att redovisas. Vidare kommer Johanna Sjöwall föreläsa om Neuroborrelios och Lisa Arvidsson föreläser om problem med infektioner i anslutning till ventrikeldränage och ventrikuloperitoneal shunt.

Huvudsponsorer