Axplock från referenslaboratoriediagnostiken Akademiska sjukhuset

Moderator: Kenneth Nilsson

Medverkande: Anders Bergqvist, Björn Herrmann, Carl Påhlson

SLIM är ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi som bildades 1 februari 2017 av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner. Samtliga laboratorier med uppdrag som Nationella Referenslaboratorier (NRL) för landets hälso- och sjukvård deltar i nätverket och uppdraget planeras förlängas tom 2024. Akademiska sjukhuset har tillsammans med KS ansvar för diagnostik av Polyomavirus och atypiska luftvägspatogener (Legionella, Chlamydia psittaci). I samarbete med Örebro även för Chlamydia trachomatis och i ett nybildat NRL huvudansvariga för diagnostik av Rickettsia infektioner. Vi ger några exempel från verksamheten, diagnostiska fallgropar och utmaningar och metodologiska utfall bland annat vid utbrottssituationer samt eventuellt även exempel från närliggande infektionsdiagnostik

Huvudsponsorer