Rävens dvärgbandmask – hot eller falskt alarm? Vad vet vi om E. multilocularis i Sverige? 

 Moderator: Charlotta Rydgård, Infektionskliniken Danderyds sjukhus

Medverkande: Jonas Bläckberg, Infektionskliniken Skånes Universitetssjukhus, Hilmir Asgeirsson, Infektionskliniken Karolinska, Jonas Bläckberg, Infektionskliniken Malmö Universitetssjukhus, Tore Lier, Folkhälsomyndigheten, Erik Ågren, Statens Veterinärmedicinska anstalt

Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask) är en bandmask som kan ge upphov till en mycket allvarlig leversjukdom; alveolär ekinokockos. Folkhälsomyndigheten rapporterade i mars 2019 att man inte längre kan utesluta inhemsk smitta. I Sverige har tidigare enbart enstaka fall av infektionen upptäckts. Den senaste två åren har dock totalt minst sex personer diagnosticerats med alveolär ekinokockos i Sverige, vilket beskrivits i Läkartidningen (nr 7, 2020). Smittorterna för dessa patienter har varit okända men inhemsk spridning misstänks. Förekomst av dvärgbandmask hos svenska rävar har uppmärksammats på senare år. Vad innebär detta för oss som infektionsläkare - och för svamp-och bärplockare? Bör man avråda från bär-och svampplockning i södra Sverige? Hur ser spridning och risker ut? Hur diagnosticerar och handlägger vi denna invasiva sjukdom? Dessa frågor kommer att belysas i detta symposium med deltagare från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), mikrobiologen och kliniker med erfarenhet av handläggning av fallen.

Arrangör Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Huvudsponsorer