Nyheter om spridning av luftvägsvirus i sjukvården

Moderator: Anders Johansson

Medverkande: Björn Olsen, Martina Sansone

Ny teknik för detektion av luftvägsvirus har förbättrat möjligheterna att spåra smittspridning mellan människor i sjukvårdsmiljöer. Ny kunskap om smittspridning mellan individer har också tillkommit med hjälp av infektionsexperiment i djurmodeller och på frivilliga försökspersoner. Föredragen kommer att redovisa modern kunskap om spridning av framförallt influensa och COVID-19 mellan individer och diskutera hur kunskapen bör användas för beslut om rutiner i sjukvårdsmiljö. Föredragshållarna kommer ge sin syn på betydelsen av droppsmitta, kontaktsmitta och luftburen smitta och vilka preventiva rutiner det finns starka och mindre starka skäl att implementera för att förebygga smittspridning inom sjukvården.

Huvudsponsorer