PrEP i Sverige - möjligheter och utmaningar

Moderator: Fredrik Månsson

Medverkande: Finn Filén, Susanne Strömdahl, Petra Tunbäck

Medikamentell pre-expositionsprofylax mot hiv (PrEP) har visat sig vara en effektiv strategi för att förebygga nya hivinfektioner i riskgrupper men samtidigt rapporteras det om ökande incidens av gonorré och syfilis från flera länder där PrEP används i större utsträckning. I Sverige har PrEP förskrivits i offentlig regi sedan 2017 men i större skala endast sedan slutet av 2018. Efterfrågan har varit större än förväntat och än så länge står många i kö för att erhålla förskrivning. Hur stor är den hivförebyggande effekten hos riskgrupper i Sverige , hur stor är morbiditeten i de övriga STI:erna och vad kan vi göra åt de ökande incidenssiffrorna?

Huvudsponsorer