InfCare HIV: Behandlingsresultat och vetenskapliga presentationer

Moderator: Veronica Svedhem

Medverkande: Erik Sörstedt, Christina Carlander, Emmi Andersson

 

Veronica Svedhem presenterar Den Svenska Hiv epidemin.
Behandlingsutfall 2019
Det 4:e 90 målet: Hälsorelaterad Livskvalitet för personer som lever med Hiv.
Nya funktioner i registret: Kvalitetssäkring genom validering av indata.

Presentation av forskning utgången från registret

Christina Carlander: Har individer som lever med hiv sämre anknytning till den svenska arbetsmarknaden? En populationsbaserad registerstudie med 20 års uppföljning.

Erik Sörstedt presenterar retrospektiv studie om behandlingsresultat vid höga virustal med baseline >500000k/ml.

Emmi Andersson presenterar TIME-studien. Med data från InfCare HIV och NGS-sekvensering har läkemedelsresistens inför HIV-1 behandling hos nya patienter studerats under 2017-2019.

Huvudsponsorer