Zoonotiska infektioner – orsak till ett förändrat sjukdomspanorama

Moderator: Åke Lundkvist

Medverkande: Patrik Ellström, Jenny Hesson och John Pettersson

Virus, bakterier och parasiter har genom historien utvecklats i samspel med människan. De flesta av dagens humana infektioner har ett zoonotiskt ursprung, där mikroberna genom att korsa artbarriärer, och ibland genom en succesiv anpassning till den nya värden, idag orsakar sjukdom hos människor. Ökande befolkningstillväxt och klimatförändringar utgör drivkrafter för ett förändrat infektionspanorama med uppkomst av nya, tidigare okända sjukdomsinducerande agens. Vid Uppsala Universitets Zoonoscentrum används multidisciplinära strategier för att studera zoonotiska infektioner för en utökad förståelse mikrobernas biologi och för förbättrade kliniska tillämpningar. Metatranskriptomik, myggburna infektioner och fågelinfluensans spridningsmekanismer är exempel på metodik och frågeställningar som adresseras i aktuella projekt.

Huvudsponsorer